Pesona 333

Pesona tiga warna

Pesona tiga warna

Betapa aku tidak bersyukur, menikmati ziarah panjang bersamamu dan diiringNya.

Etape pertama: merupakan rangkaian warsa dengan tiga laksa pesona. Keindahan masa kanak-kanak, keceriaan remaja melanglang aneka desa serta olah driya di sasana widya.

Etape kedua: pada bulan tiga tahun delapan tiga menapak karya di Salatiga, mencatatkan data diri di tiga kota, dan Tuhan menggenapkan kita dengan tiga permata anugerah kebanggaan keluarga.

Etape ketiga, di penghujung paska tiga dekade menerima tongkat estafet komando; bersama semangat tiga S(urya) atas kurniaNya menyelesaikan es tiga; penyertaanNya nyata atas aneka warna cerita tumbuh kembang yoga bertiga. Etape ketigapun telah purna.

Di jalanku ku diiring ….. Apakah yang kurang lagi, jika Dia panduku . . . . Suka duka dipakaiNya untuk kebaikanku.