Tag

,

Tali Asih

Menelusuri kata gabung ‘tali asih‘ namun tidak ditemukan dalam KBBI on line. Dari asal katanya tali dan asih:
Tali: [n] (1) barang yg berutas-utas panjang, dibuat dr bermacam-macam bahan (sabut kelapa, ijuk, plastik, dsb) ada yg dipintal ada yg tidak, gunanya untuk mengikat, mengebat, menghela, menarik, dsb; (2) ki hubungan: mempererat – persaudaraan
Asih: [a] kasih; sayang
Gabungan kata tali asih bermakna suatu penanda yang diberikan atas dasar kasih untuk mempererat persahabatan.

Habibie&Ainun

Tali Asih dari Pak Lik

Bermula dari meramaikan kuis yang diselenggarakan komandan Blogcamp yang bertajukkan Bukan Hanya Seorang Ibu Tetapi Juga Ratu, keberuntungan melalui klik mesin undianpun menghampiri yang disahkan melalui maklumat dan nawala. Keceriaan kuis berbonus istimewa tali asih buku sesuai pilihan yang diinginkan. Kolaborasi komandan dan ratu yang berbuahkan tali asih.

Kini buku apik sarat nilai yang disusun atas kekuatan Cinta Manunggal sudah ditangan siap memberikan sari dirinya. Terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kebaikan Pak Lik (sapaan hormat dari petikan asma beliau), juga untuk jeng Ratu.